Wycena i pośrednictwo

Marta Wojcieszkiewicz

ul. Warszawska 11

05-555 Tarczyn

 

ul. Branickiego 11/189

02-972 Warszawa

 

tel.: (+48) 669 246 618

email: wipmw@wipmw.pl

Właścicielem firmy jest mgr Marta Wojcieszkiewicz. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Studium Podyplomowego "Wycena nieruchomości" na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

Uprawnienia zawodowe:

  • Uprawnienia zawodowe w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością Nr 5080, nadane przez Ministra Infrastruktury;
  • Licencja zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Nr 16583 nadana przez Ministra Infrastruktury.

Obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu:

  • rzeczoznawcy majątkowego 
  • pośrednika w obrocie nieruchomościami 

 Ukończone kursy specjalistyczne i szkolenia:

  1. Kurs specjalistyczny: Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich; Na podstawie w/w kursu oraz złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym rzeczoznawca majątkowy – Marta Wojcieszkiewicz został wpisany na listę Związku Banków Polskich, która jest zamieszczona stronie: www.amron.pl,
  2. Kurs specjalistyczny: Wycena przedsiębiorstw zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  3. Kursu specjalistyczny: Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  4. Seminarium: Wycena ograniczonych praw rzeczowych zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.