Wycena i pośrednictwo

Marta Wojcieszkiewicz

ul. Warszawska 11

05-555 Tarczyn

 

ul. Branickiego 11/189

02-972 Warszawa

 

tel.: (+48) 669 246 618

email: wipmw@wipmw.pl

Firma zajmuje się wyceną nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Określenie wartości nieruchomości sporządzane jest w formie operatu szacunkowego. Firma wykonuje również opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Właścicielem firmy jest mgr Marta Wojcieszkiewicz - rzeczoznawca majątkowy z uprawnienaiami nadanymi przez Ministra Infrastruktury o nr 5080 (czytaj więcej Kwalifikacje zawodowe).

Klientami firmy są:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • Skarb Państwa,
  • przedsiębiorstwa,
  • sądy,
  • banki - rzeczoznawca posiada wymagane przez banki kwalifikacje.

Wyceny wykonywane są na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.

 

 W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się m.in.:

  • określenia wartości rynkowej;
  • określenia wartości odtworzeniowej;
  • określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.

Czytaj więcej Metodyka wyceny

 

W celu wykonania opeartu szacunkowego niezbędny jest szereg dokumentów.